Guts & Glory Effektcertifierade!

Hur vet man att man får effekt av det man investerar i marknadskommunikation? En fråga alla kunder och byråer ställer sig i det dagliga arbetet. Ett väldigt bra sätt är att man talar samma språk och att alla förstår vad som skapar effekt och hur man mäter det. Något som nu låter sig göras på ett enkelt och pedagogiskt sätt via Effektsystemet från Sveriges Annonsörer.

 

 

Effektsystemet är en svensk branschstandard för att mäta effekt av marknadskommunikation och består av 36 nyckeltal uppdelade i sex olika kategorier. Nyckeltalen är till för att mäta rätt saker på rätt sätt och innehåller såväl media, kampanj och digitala mått som ekonomiska, varumärkes och relationsmått. Tanken är inte att man ska använda sig av alla 36 nyckeltalen – det kunde ju blivit lite väl mycket – utan att varje individuell kund utifrån sin bransch och sin position ska kunna hitta exakt de rätta nyckeltalen för att driva marknadskommunikationen på ett effektivt sätt.

 

– Vi har varit medlemmar i Komm sedan vi startade Guts & Glory för drygt 15 år sedan och haft stor nytta av Effektprinciperna som fokuserar på att skapa kommunikation med affärsnytta, säger Niclas Nilsson VD på Guts & Glory. Nu i oktober var vi bland de första byråerna att certifiera oss i Sveriges Annonsörers Effektsystem därför att vi tycker vi helt enkelt tycker det är ett suveränt sätt att kunna visa värdet av kommunikationsinsatserna. Men också för att hjälpa våra kunder att mäta och utvärdera på rätt sätt. Något som blivit mer komplext i takt med all ny typ av data som nya mediekanaler erbjuder. Med Effektsystemet kan vi dra relevanta slutsatser, förstå sammanhangen och föra en diskussion med våra kunder på en nya och bättre nivå. Vilket leder till ännu bättre marknadskommunikation.

 

Om du är sugen på att veta mer om Effektsystemet och hur du skulle kunna använda dig av det som ett verktyg för att skapa effektivare marknadskommunikation är du alltid välkommen att mejla niclas@gutsglory.se som mer än gärna berättar hur det fungerar.