Estetiskt bild med grönsaker och råvaror med text Goodness gracious greens!

Unilever / Goodness Gracious Greens!

Unilever Food Solutions har vi arbetat med i drygt 10 år. De senaste 3-4 åren har insatserna alltmer övergått till de digitala kanalerna, med fokus på sociala media och egna kanaler. I samma veva fattade företaget också ett beslut om börja arbeta med konceptuellt mot marknaden, vilket också blev riktlinjen för kommunikationen. Därför tar vi inför varje nytt verksamhetsår fram ett stort övergripande tema som ska prägla kommunikationen under hela året – och utifrån vilket vi utvecklar content och aktiveringar som är relevanta, intressanta och spännande för målgrupperna.

2019 års stora tema heter ”Goodness, gracious, greens” och handlar självklart om hur vi ska få köken att tänka mer grönt över hela deras verksamhet. Nedan ser du lite exempel på vad vi hittat på under 2019.

Fyra estetiska bilder med grönsaker och råvaror
Kampanjbilder månadsvis med estetiska bilder med grönsaker och råvaror
Kampanjbilder månadsvis med estetiska bilder med grönsaker och råvaror
Sociala medier inlägg med tema go for the greens unilever
Sociala medier inlägg med tema drink your greens unilever