Festliga matbilder med texten Always a reason to celebrate i vitt över bilderna

Unilever / Always a reason to celebrate

Vi arbetar med Unilever Food Solutions i hela Norden; dels övergripande ur ett Nordiskt perspektiv, dels med de lokala marknaderna. De senaste åren har vi gått över till att jobba med stora övergripande årsteman/koncept, under vilka vi skapar mindre teman månads- eller kvartalsvis och bygger all Unilevers kommunikation och interaktion med sina kunder och prospects kring det.

Under 2018 arbetade vi med konceptet ”Always a reason to celebrate”. Det finns nämligen alltid något att fira – och när man firar något, så kommer god mat och dryck naturligt in i sammanhanget. Temat var ett sätt för oss att dels hitta så många intressanta och relevanta anledningar till att få knacka på i våra målgruppers flöden och medvetanden – men också ett sätt att visa på bredden i Unilevers portfölj; både kompetens- och produktmässigt. Resultatet är ett ekosystem av bra, aktuellt och relevant content, som vi skjuter ut mot våra målgrupper på ett antal olika sätt.

Nedan ser du några av de underteman vi tog fram och delar av de aktiviteter/aktiveringar och enheter vi tog fram under året. Fler hittar du på Unilever Food Solutions hemsida. Mycket nöje!

Trycksaker med ryskt tema med recept och artiklar för unilever food solutions
Trycksaker med syd koreanskt tema med recept och artiklar för unilever food solutions
Trycksaker med tema mattrender med recept och artiklar för unilever food solutions
Trycksaker med oktoberfest tema med recept och artiklar för unilever food solutions
Trycksaker med jul tema fyllt med recept och artiklar för unilever food solutions