Thule sweden logga. vitt mot en bakgrund av berg

Thule / Branding & Identitet

När vi började arbeta med Thule, skilde sig marknadsmaterialet åt ganska dramatiskt på de olika marknaderna. Det blev angeläget att hitta ett antal minsta gemensamma nämnare som funkade över hela världen.

Vad företaget stod för och stod inför var också inte helt självklart i organisationen. Kommunikationen hade i mångt och mycket ett rationellt angreppssätt med mycket fokus på produkten och dess fördelar. Samtidigt visste vi att det fanns många subkulturer som närmast dyrkade varumärket. Det var lite den känslan vi ville komma åt och sätta som en ny referensram för hela varumärket och alla dess kategorier och målgrupper.

För att skapa ordning och reda i identiteten tog vi därför fram en varumärkesplattform och brand book för att säkerställa att alla visste vad företaget var, stod för och stod inför. Parallellt togs även en grafisk manual fram för att tydligt definiera den visuella identiteten och hur den skulle appliceras för att skicka samma signaler och skapa maximal impact på marknaden.

All fotografering centraliserades och utfördes med samma fotograf och samma team, för att få en enhetlig look and feel. G&G spelade en viktig roll även i fotoarbete med såväl art direction, fotoidéer och -regi, storyboards samt regi på plats.

För mer information om vårt arbete med Thule, kontakta Ivan Matanovic [070-58 58 950 / ivan@gutsglory.se]

Snowboardåkare med grön jacka hoppar över ett träräcke med magnifik utsikt
Thule grafisk profil med logotyp, typsnitt och färgval
Man lastar två cyklar på hans mini cooper och bredvid är ett stort citat från Thule
Trycksaker för Thule med äventyrliga bilder
Två män går upp för en skidbacke med skidor på ryggen samt fyra bilar med Thule logga