Eluttag format som ett hjärta mot en grön vägg

Öresundskraft / Röda korset

Delar av en liten aktiveringskampanj för Öresundskraft, där man för varje nytt kundavtal som tecknades skänkte 500:- till Röda Korset

Eluttag format som ett hjärta mot en grön vägg för röda korset