Landskronahem – Rebranding

Landskronahem AB, det kommunala bostadsbolaget i Landskrona, fick för en tid sen nya ägardirektiv och är ute på en spännande resa, med en rad intressanta utmaningar.  

Bland annat har Landskrona stad bestämt sig för att utveckla stadsdelen Karlslund – tidigare även känt som Norrestad och Koppargården/Silvergården – till ett attraktivt område att leva och bo i, där fokus ska ligga på ökad livskvalitet genom bra boende, närhet till natur och grönska, samt idrott och hälsa.

En av nyckelaktörerna i denna transformation är just Landskronahem AB, som har ett övergripande ansvar för utvecklingen av området – såväl i fråga om byggnation och marknadsföring.

Denna resa kräver en tydlig analys av var man befinner sig och vart man är på väg – och inte minst, en tydlig paketering av såväl moderbolaget Landskronahem som den ambitiösa satsningen på stadsdelsprojektet Karlslund – där så småningom även en omfattande upprustning av stadens idrottsanläggningar ska ingå.

Guts & Glory fick ansvaret att utveckla en övergripande varumärkes- och kommunikationsplattform för såväl Landskronahem som Karlslundsområdet, inklusive en helt ny varumärkesstrategi, en ny grafisk identitet samt kommunikationsinsatser och kampanjaktiviteter.

Fokus har legat på att lyfta fram och revitalisera allmännyttan; ett begrepp som för många inte längre har någon relevans – men som är mer aktuellt än någonsin. Löftet till marknaden landade i begreppet: ”Allmän nytta – för allas bästa!”. Ett begrepp som fungerar som en kompassriktning för allt man gör i Landskronahems namn – och som varit ett rättesnöre för alla varumärkes- och kommunikationsinsatser från byråns sida

Här nedan ser du lite exempel på slutresultatet, inkl. den uppdaterade identiteten, grafiska profilen, den nya hemsidan vi tagit fram, samt diverse kampanjinsatser i en rad olika kanaler. (3D-bilder från Comotion AB)

Har du några frågor eller funderingar kring projektet – eller bara vill veta mer? Kontakta Ivan Matanovic på mail – eller telefon: 040-674 41 83.