Falkeskog förpackningsdesign med en mängd produkter mot en grå bakgrund

Falkeskog / Förpackningsdesign

Som en naturlig följd av vårt positionerings- & varumärkesarbete för Falkeskog gjorde vi om förpackningsdesignen för alla produkter. Även här lyfte vi tydligt fram deras ursprung – och att gå ifrån den blå färgen som Falkeskog hade haft som huvudfärg tidigare – något som i princip alla andra aktörer på marknaden också hade och som spädde på identitetsförvirringen i hyllan.

Det var också viktigt att få in mer genuin hantverkskänsla. Bland annat fokuserade vi på att lyfta fram Rökerimästaren på samtliga förpackningar, där hans signatur garanterade den goda kvaliteten. Även de vackra illustrationerna bidrog till att höja känslan av hantverk och äkthet.

Resultatet blev en klar, tydlig och särskiljande förpackningsdesign, som lyfte fram Falkeskogs historia, värden och kultur, och som tydligt positionerade dem på marknaden som Fiskspecialisten från Blekinge Skärgård.

För mer information om vårt arbete med Falkeskog, kontakta Ivan Matanovic [070-58 58 950 / ivan@gutsglory.se]

Falkeskog förpackningsdesign med en mängd produkter mot en blå bakgrund
Falkeskog förpackningsdesign med en mängd produkter mot en grå bakgrund