Välkommen Landskronahem!

Vi välkomnar Landskronahem till Guts & Glory! Under året har vi arbetat fram en helt ny varumärkesstrategi och -plattform samt en ny visuell identitet. Vi har dessutom utvecklat en helt ny kommunikationsplattform, med ett nytt tonläge och tydliga budskap. Vi har också tagit fram en helt ny hemsida för företaget (https://landskronahem.se/), skyltprogram, kampanjer och mycket annat.

Allt med syftet att relansera och revitalisera allmännyttan. Eller som vårt motto under arbetet förespråkade: förenkla, förtydliga, förstärka!

Parallellt har vi haft den stora äran att arbeta med det omfattande stadsdelsprojektet som äger rum i Karlslund. Karlslund har fått en egen liten profil och kommunikationsplattform, i linje med modervarumärket Landskronahem.

Under sommaren har såväl landskronabor som skåningar i övrigt kunna ta del av företagets nya kostym, budskap och erbjudanden i två kampanjer, som gått i en rad olika kanaler och media.

https://gutsglory.se/case/landskronahem kan du se lite exempel på såväl det nya Landskronahem som Karlslund och läsa mer.

Tack för förtroendet och mycket gott samarbete Kenneth Håkansson, Mikael Forsberg, Alexandra Trossling, Patrik Karlsson, Lars Jeppsson och alla ni andra som var med på resan!

#branding #rebranding #positionering #paketering #varumärkesstrategi #varumärkesplattform #kommunikationsplattform #kommunikation #reklam #design #web #ui #ux #digital #kampanj #utomhus #ooh #gutsglory #landskronahem