Två nomineringar i Publishingpriset!

Vi har fått två finfina nomineringar i Publishingpriset för vårt arbete med Malmö SymfoniOrkester (MSO) – dels i klassen ”Kataloger”, med vårt säsongsprogram för 2022/23, dels i klassen ”Annonser som marknadsför verksamheter, produkter och tjänster”, med våra annonser för säsongen 2022/23. 

Publishingpriset är en årlig jurybedömd pristävling för annonser, digitala publikationer, filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker och har sedan 1990 belönat bra redaktionell kommunikation och marknadskommunikation. 

Håll tummarna!

 #mso #gutsglory #publishingpriset