Alla vägar bär till Rom...

DET FINNS INGEN EXAKT METOD

för att skapa framgångsrik reklam. Allt beror givetvis på din unika situation och dina förutsätt-ningar. Utifrån dessa skräddarsyr vi en modell och metod som passar dig bäst. Men en sak är säker:

DET GÅR INTE ATT FUSKA I REKLAM.

Det finns inga quick fixes. Oavsett vad uppdraget gäller så måste vi lära känna dig och din produkt, tjänst eller företag. Sätta oss in i din situa-tion. Titta på din målgrupp. Få insikt i hur de tycker, tänker och agerar. Ta reda på vad dina konkurrenter hittar på – och varför. Och massor av andra saker som hjälper oss att göra en så bra insats som möjligt. Somliga kallar det för planning – vi kallar det för att göra läxan.

NÄR VI LÄRT OSS SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT

försöker vi ta bort så mycket som möjligt. Så att endast det mest relevanta blir kvar. Ur detta skapar vi ett kreativt landskap, där våra ideer får härja fritt. Ett tydligt definierat koncept, en röd tråd eller en kommunikativ plattform, i vilken vi försöker hitta det mest optimala budskapet – och den kreativa idé som kan förmedla detta budskap bäst.